Faal İletişim Logo
360˚ İletişim stratejisi kurguluyoruz ve uyguluyoruz. Kurumsal İletişim’de içerik, mecra, çözüm üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Duygusal İletişim’de güçlü tasarım ve doğru içerik ile hedef kitleyi yakalıyor, marka değerini güçlendiriyoruz.
Untitled Document

İÇERİK ÜRETİYORUZ | TASARLIYORUZ PLANLIYORUZ | YÖNETİYORUZ 
İçerik yönetimi, iletişim stratejisi ve marka haberciliği ile verdiğimiz tüm hizmetlerin doğru mecralarla doğru zamanda, doğru yere ulaşmasını sağlıyoruz.

İletişim araçları ile entegre, kurumsal iletişim planı ve kampanyası | Sosyal medya ile entegre içerik yönetimi | Faaliyet raporu, kurumsal sosyal sorumluluk raporu, prestij kitabı | Süreli yayınlar | Televizyon programı içeriği